نارچین

درباره بازی چیدن اجسام و مرتب کردن آن‌ها به صورت غریزی در آدمیزاد قرار داده شده است. برای مثال لذت زمانی را تصور کنید که تمامی اجسام داخل یک خانه را مرتب و منظم بر سر جایشان چیده‌ و مرتب کرده‌اید. بر همین اساس سبکی از بازی‌ها به نام Match 3 ساخته شد. در این سبک هدف و اساس بازی بر پایه‌ی چینش سه تایی اجسام شبیه به هم بنا شده است با وجود نمونه های خارجی در بازی نارچین سعی شده با اضافه نمودن المان‌های فرهنگی و داخلی به بازی، بیشتر بازی را با سلیقه‌ی بازیکنان ایرانی هماهنگ کنند و بازیکنان بیشتری را ترغیب …

ادامه بازی »